The International Fair of Inventions and Practical Ideas INVENT-INVEST 2021 - in memoriam CONSTANTIN-MARIN ANTOHI

Project presentation session from Commission 3 - Environment / ecology / biology

Microsoft Teams link for presentations is available here

The jury consists of: prof.dr.ing. Igor Cretescu (president) and acad.prof. Duca Maria (member)

 

no.

time presentation

authors

title of the patent / patent application / idea + link

affiliation + contact

1

10:15 – 10:30

Traian Stanciulescu, Aritia Poenaru

Complex vestimentar biofotonic

Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi

2

10:30 - 10:45

Acad. Duca Maria, Clapco Steliana , Boian Ilie , Domenco Rodion

Sunflower hybrids zonation and crop protection measures

Moldova State University

mduca2000@yahoo.com

3

10:45 - 11:00

Acad. Gheorghe Duca,  Dr. Victor Covaliov,  Dr. Hab. Olga Covaliova, Dr. Dumitru Ungureanu,  Dr. Natalia Ciobanu,  Dr. Lidia Romanciuc

SEWAGE SLUDGE DEWORMING METHOD

Institute of Chemistry, Republic of Moldova, covaleva.olga@yahoo.com

4

11:00 - 11:15

Iulian VOICEA, Mihai MATACHE, Remus OPRESCU, Valentin VLĂDUȚ

TECHNOLOGICAL SYSTEM FOR INTENSIVE FISH BREEDING IN POLYCULTURE REGIME

NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH - INMA

5

11:15 - 11:30

Duca Gheorghe, Gladchi Viorica, Bunduchi Elena, Blonschi Vladislav

REDOX SELF-PURIFICATION PROCESSES OF NATURAL WATERS

Moldova State University, ggduca@gmail.com

6

11:30 - 11:45

Dr. P. Spataru, Al. Vișnevschi, Oxana Spînu, Prof. I. Povar

Utilizarea reziduurilor de nămol activ în etapa de preepurare a apelor uzate din fabricile de procesare a alimentelor

Institutul de Chimie, Republica Moldova, spatarupetru@yahoo.com

7

11:45 - 12:00

Daniela Suteu*, Alexandra Cristina Blaga*, Carmen Zaharia*, Lăcrămioara Rusu

BIOMASĂ MICROBIANĂ REZIDUALĂ ImobilizATĂ ÎN MATRICI POLIMERICE PENTRU REȚINEREA DE MICROPOLUANȚI ORGANICI PERSISTENȚI DIN EFLUENȚI industrialI

Universitatea Tehnică ‘Gheorghe Asachi’ din Iași; Universitatea ‘Vasile Alecsandri’ din Bacău

8

12:00 - 12:15

Valeriu STOILOV-LINU, Bogdan-Mihai NEGREA

OPORTUNITATEA CONSTRUCTIEIUNUI PARC FOTOVOLTAICÎN ZONELE MONTANE ALE ROMANIEI

Centrul de Economie Montană,,CE-MONT”, Academia Română

9

12:15 - 12:30

Acad. Gh.Duca, Dr.Victor Covaliov, Dr.hab.Olga Covaliova, Dr.Lidia Romanciuc

HIGH CALORICITY BIOGAS PRODUCTION FROM

BROAD NOMENCLATURE OF BIOMASS

Institute of Chemistry, Republic of Moldova, covaleva.olga@yahoo.com

10

12:30 - 12:45

Duca Svetlana

Creativity Component within the Economic Competitive Advantage

Academy of Economic Studies of Moldova, sv.duca@gmail.com

11

12:45 – 13.00

Ion Antonescu, Dorina-Nicolina Isopescu, Iulian Cucoș, Vlad-Cătălin

Cucoș, Ionel-Ciprian Alecu, Laurența Crudu

Fiberglass waste recycling plant

“Gheorghe Asachi” Technical University of Iași

SC BICO INDUSTRIES SRL Piatra Neamț